Behandelwijze

klassieke homeopathie middelen

Ieder persoon is uniek en zo ook de behandeling en de aansluiting van het geschikte middel. Om dit te volbrengen hebben we samen de tijd nodig vandaar dat de voor eerste anamnese 1 ½ tot 2 uur staat. Er zullen verschillende vragen aan je gesteld worden. 

 

Nu kan ik mij voorstellen dat je verrast bent over de tijdsduur en de hoeveelheid vragen op een eerste consult. Dit is nodig om tot een volledige homeopathische anamnese te komen. Een anamnese is het totaalbeeld van de voorgeschiedenis van je huidige gezondheidstoestand.

 

Wij zullen eerst uitvoering de belangrijkste symptomen van je klacht(en) bespreken. Niet alleen de actuele symptomen, maar ook ziekten die je vroeger in je kindertijd hebt gehad zijn van belang. Ook maak ik een familie-anamnese die dieper ingaat op de ziekten binnen je familielijn.

 

Aan het begin van het consult zal ik je vragen, als behandeld homeopaat een behandelovereenkomst volwassene te ondertekenen. Deze wordt door ons beide ondertekend. Het brengt voor alle partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.  Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de behandeling zal plaatsvinden. Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst. 

 

Kinderconsult

Tijdens een eerste consult bij kinderen onder de 12 jaar zal ik, als behandeld homeopaat, vragen een behandelovereenkomst 

kinderen te ondertekenen. Deze wordt ondertekend, door de homeopaat en beide ouders, mist zij beide het ouderlijk gezag 

hebben. Het brengt voor alle partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden. Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in it te stemmen met de bepalingen waaronder d uitvoering van de behandeling zal plaatsvinden. Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst.

 

Wanneer een kind tussen de 12 en 16 jaar oud is, is toestemming van het kind voor de behandeling nodig. Het is begrijpelijk dat ik, als uw homeopaat, de ondertekening van een behandelovereenkomst geen goede manier vindt. Oplossing hiervoor is dat voor behandeling mondeling toestemming wordt gevraagd aan uw kind en dat it met het antwoord van uw kind vermeld wordt in diens dossier.

 

Wanneer uw kind 16 jaar of ouder is, is geen toestemming van ouders nodig voor de behandeling.

Dan kan uw kind ook zelf een handtekening zetten onder de behandelovereenkomst.

 

Vervolg consult & Behandelplan 

Het vervolgconsult bij een volwassen consult duurt meestal een uur. En bij  een kinderconsult duurt  het vervolgconsult meestal half uur tot een uur. Naarmate het herstel vordert zullen wij elkaar steeds minder frequent zien binnen dit behandelplan.

 

Bij een eerste consult wordt een biografisch anamnese gemaakt, tezamen met fysiek en mentale klachten wordt een homeopatisch middel voorgeschreven.  

 

Een vervolg consult is zo'n 4 á 6 weken later. Na elk consult gaan wij samen doornemen in hoeverre het middel werkt en hoe erop gereageerd is en wat er eventueel nog aan restverschijnselen zijn. Eventueel bepalen of we naar een hogere/lagere potentie overstappen of dat we overgaan op een ander middel.

 

Naar gelang wat de client zelf belangrijk vindt wordt doel of doelen bijgesteld. Wanneer client vindt dat klachten waarvoor hij/zij kwam voldoende behandeld zijn eindigen we in overeenkomst het behandeltraject. 

 

Je hebt een klacht. Wat nu?

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover het ontevreden bent of wat je anders wilt hebben. 

 

Wil je of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken en misschien vind je het moeilijk de klacht mondeling te bespreken dan is een mogelijke optie mij het schriftelijk kenbaar te maken. Mocht het zijn dan wij na deze stappen er samen niet uit komen.   Dan kan je via het  stappenplan klachtenafhandeling NVKH verder lezen welke stappen je kan ondernemen.

 

 AVG

In het kader van de nieuwe privacywetgeving (AVG) gelden vanaf 25 mei 2018 nieuwe regels omtrent vastlegging van persoonsgegevens. U kunt hier mijn privacyverklaring downloaden.